Akademik Açılış 21. Yüzyılda Türkiye Cumhuriyetinin Baş Etmesi Gereken Sorunlar