SDÜ Hocaları Mesleklerini Anlatıyor 2 - Mimarlık Fakültesi


Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Şimşek TOLACI
Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Duygu KÖSE
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arş. Gör. Ebru ALA
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Emine Seda ARSLAN