Deri ve Zührevi Hastalılar Anabilim Dalı


SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalılar Anabilim Dalı Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, Üniversite Hastanesinin Sahip Olduğu Olanakları Yaz aylarında Güneş Yanıklarına Karşı alınabilecek Önlemler ve Güneş yanıklarının sebep olduğu deri hastalıkları Hakkında Değerli Bilgiler Veriyor.