Diş Hekimliği Fakültesi


SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Maden Üniversitemiz'e Bağlı Engelsiz Diş Hastanesini ve Uygulanan Tedaviler ve Engelsiz Diş Hastanemizin Sahip Olduğu Olanaklar Hakında Değerli Bilgiler Veriyor.