Kadına Yönelik Şiddet ve Kades Uygulamaları


Moderatör : Dr. Öğr. Üyesi İlknur Atasever

Konuk : Dr. Öğr. Üyesi Simge Evrenol Öçal