Süleyman Demirel Üniversitesi ve Bürüksel Üniversitesi Anlaşması