Süleyman Demirel Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramı - 2019