100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (Açılış Oturumu)