V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi


Süleyman Demirel Üniversitesi V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresine Ev Sahipliği Yapıyor.

TÜBİTAK ve İLEM ‘in desteğiyle her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) beşincisi, 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 32 oturumda 128 tebliğin sunulacağı kongreye 45 farklı üniversiteden tebliğ sahibi katılacaktır.

Her yıl Anadolu’daki farklı bir üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen kongre, lisansüstü çalışmaların akademik bir ortamda paylaşılmasını ve tartışılmasını hedeflemektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek V. TLÇK’nın bu yılki panel konusu “Bilimsel Çalışmada Anlayış ve Yorumlama” olarak belirlenmiştir. Akademideki bilimsel çalışmaların mevcut durumu ve nasıl olması gerektiğinin tartışılacağı açılış panelinde Prof.Dr. Durmuş GÜNAY(Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi), ve Prof. Dr. Mustafa ACAR(Necmettin Erbakan Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacaklardır. Günün ikinci panelinde ise “Türkiye’de Bilim Politikaları ve TÜBA” konu başlığı ile Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR(Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı)lisansüstü çalışma yürüten öğrenciler ile birlikte olacaktır.