Türk Savunma Sanayii, Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları ve Ekonomik Etkileri