“Din İstismarı ve Problemleri”


Moderatör: Prof. Dr. Muhammet Sadık Akdemir

Konuk: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse