Günlük Yaşamımızda Spor ve Beslenmenin Önemi'


SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi
Moderatör: Murat Kasap
Konuklar: Doç.Dr. Mahmut Alp - Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kubilay Türkay