Adada Antik Kenti ve Antik Dönemde Tarımsal Ekonomi


Akademik Köşe “Adada Antik Kenti ve Antik Dönemde Tarımsal Ekonomi ”
Moderatör: Murat Kasap
Konuklar  : Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Morel